EVALUARI IMOBILIARE

EVALUARI IMOBILIARE

RAPOARTELE DE EVALUARE ELABORATE DE NOI SUNT PENTRU:

- Stabilirea impozitelor pe clădiri
- Raportare financiară

- Garantarea împrumutului
- Stabilrea prețului de vânzare-cumpărare într-o tranzacție imobiliară
- Stabilirea sumei despăgubirilor
- Rezolvarea litigiilor

- Credite ipotecare

TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE EVALUATE:
- Terenuri
- Apartamente
- Case, vile
- Spații comerciale
- Spații industriale
- Construcții speciale

ACTE NECESARE PENTRU EVALUARE

1. Act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare,donație,etc.)
2. Extras CF de informare
3. Documentație cadastrală (schite cu dimensiuni, plan de incadrare in zonă)
4. Certificat de urbanism
5. Diverse (autorizație de construcție, PUZ,etc.)

Pentru proprietăți mai complexe putem avea nevoie și de alte acte pentru evaluare.