FONDURI EUROPENE

FONDURI EUROPENE

Serviciile noastre vizează servicii de consultanţă în toate fazele proiectului, de la identificarea nevoilor și a surselor de finanțare, la definirea proiectului, derularea acestuia și până la finalizarea perioadei de implementare:

  • Identificarea surselor optime de finanţare pentru nevoile clienţilor – presupune o analiză a tuturor surselor de finanţare care se pliază pe nevoile clientului şi contribuie la dezvoltarea ideii de proiect;
  • Proiectarea şi elaborarea documentaţiei necesare pentru a obţine finanţare – în această etapă, în funcţie de nevoile clientului se elaborează studii de piaţă, planuri de afaceri, analize financiare, cereri de finanţare etc.;
  • Servicii de management al proiectelor finanţate din Fonduri Structurale şi de Coeziune;
  • Servicii de consultanţă juridică şi financiară;
 

Tarifele pentru serviciile de consutanță oferite se împart în două categorii, astfel:

1. Servicii de consultanță/asistență doar pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente, deci fără niciun fel de angajament în ceea ce privește obținerea finanțării și fără asistență pe perioada de implementare a proiectului, în cazul în care cererea va fi aprobată. În acest caz, prețurile pornesc de la suma de1000 de lei (aproximativ 200 de euro). În cazul în care finanțarea nu este aprobată, această sumă nu va fi returnată către client.

2. Servicii de consultanță și asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente, și implicit asistență pe perioada de implementare a proiectului, în cazul în care cererea va fi aprobată. În acest caz, prețurile nu sunt fixe, sunt tarife procentuale din valoarea finanțării nerambursabile și care se vor plăti în 3 etape și anume:

    • o sumă fixă de bani, care se va plăti  în momentul predării documentației către beneficiar;
    • o primă de succes pentru cazul în care societatea va obține acordul de finanțare a proiectului;
    • tranșa finală, sumă de bani pentru serviciile de asistență oferită în vederea implementării proiectului, care va fi plătită în procent de 50% la începerea implementării proiectului și 50% la terminarea implementării proiectului.

Procentele pentru cele trei etape pot fi cuprinse între 3% și 10% din valoarea finanțării nerambursabile, procentul fiind variabil în funcție de valoarea finanțării nerambursabile și complexitatea proiectului de investiții, fiind un procent mai mic pentru investiții mari și procent mai mare pentru finanțările de valoare mai mică.