Echipa de Evaluatori Autorizați , membri ANEVAR , cu o experiență de peste 15 ani in domeniu va oferă o gamă largă de servicii:
- Evaluarea Proprietăților Imobiliare în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR -SEV,GEV
- Evaluarea întreprinderii
- Intermediere la vânzarea/cumpărarea de proprietăți imobliare
- Servicii oferite prin partenerii nostri : expertiza topo, certificat energetic