EVALUARE BUNURI MOBILE

Bunurile mobile includ bunurile corporale şi necorporale care nu sunt incluse în proprietatea imobiliară.
Elementele proprietăţii mobiliare corporale nu sunt fixate în mod permanent de proprietatea imobiliară, în general fiind caracterizate prin mobilitatea lor.

 

Tipuri de bunuri mobile

 • Autovehicule (autoturisme, autoutilitare, autospeciale)
 • Utilaje agricole
 • Utilaje industriale
 • Linii de producție
 • Echipamente
 • Stocuri, obiecte de inventar, mobilier
 • Alte tipuri de bunuri mobile

Acte necesare evaluări bunuri mobile (copii ale documentelor originale)

 • Act de identitate al clientului (pentru persoană fizică) sau
 • Certificat de înmatriculare (pentru firme).

Pentru evaluarea autovehiculelor

 • Documente de proveniență (factură, Contract de vânzare cumpărare, Contract de leasing);
 • Cartea de identitate a autovehiculului;
 • Certificat de înmatriculare;
 • Fișa mijlocului fix.

Pentru evaluarea alttor bunuri mobile

 • Documente de proveniență
 • Fișa mijlocului fix
 • Fișa cu caracteristicile bunului

Pentru proprietăți mai complexe se pot cere și alte acte necesare în vederea evaluării.