EVALUARI IMOBILIARE

Rapoarte de Evaluare Imobiliara pentru:

- Informarea proprietarului asupra valorii de piata a proprietatii imobiliare

- Impozitare - stabilirea valorii de impozitare

- Raportare Financiara

- Garantare Imprumuturi

Tipuri de proprietati imobiliare evaluate:
- Terenuri
- Apartamente
- Case, vile
- Spații comerciale
- Spații industriale
- Construcții speciale

Acte necesare pentru evaluare:

1. Act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare,donație,etc.)
2. Extras CF de informare
3. Documentație cadastrală (schite cu dimensiuni, plan de incadrare in zonă)
4. Certificat de urbanism
5. Diverse (autorizație de construcție, PUZ,etc.)

Pentru proprietăți mai complexe putem avea nevoie și de alte acte pentru evaluare.

Tariful este stabilit în funcție de: tipul proprietății, nr. de proprietăți evaluate, complexitatea proprietății, timpul limită de realizare a raportului de evaluare, volumul de muncă pentru întocmirea raportului de evaluare.